Main menu:

csrd


Go to content

Rendeletek

Jogszabályok

Önkormányzati Hivatali portál Ügyindítás

Adórendelet

Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

A temetkezés rendjéről

Háziorvosi körzet illetékességi területéről

Ebek tartása és védelme

Köztisztviselők juttatásai

Képviselők juttatásai

Címer és zászló használatra vonatkozó rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szociális ellátásokról és hatáskör átadásról

A közterület filmforgatási igénybevételéről

A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

A településkép védelméről, a településképi bírságról, és az önkormányzati ösztönző támogatási rendszerről

Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A sportról

Az avar és kerti hulladék égetéséről

A közművelődésről

Közterület elnevezés és a házszámozás rendje

Közterület használatáról

Köztisztaságról

Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Önkormányzati biztos kijelöléséről

Reklámok elhelyezéséről

Házasságkötésről szóló rendelet

Nyomtatványok

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEJELENTKEZÉS/MEGSZŰNÉS Helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók részére

BEJELENTKEZÉS/MEGSZŰNÉS Helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó társas vállalkozók részére

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó fizetési könnyítésére (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbíráláshoz

Bevallás az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén

Magánszemélyek kommunális adó bevallása

Nyilvántartások

Nyilvántartás a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységről

Ócsárd Község Településkép védelme

Ócsárd Község Településkép védelme rendelet


Back to content | Back to main menu